Hier wordt de inhoud voor id "rechts_boven" weer bbbbbge geven

CHETANA

Centrum voor Spirituele vorming en Zelfrealisatie d.m.v. Jnana Yoga (Advaita Vedanta)

In deze zeer materialistische wereld waarin de mens zich enkel nog vastklampt aan uiterlijke objecten, zoekt hij enkel geluk buiten zichzelf en vergeet dat het blijvende geluk sluimerend (Chetana, in het Sanskriet), in zichzelf verscholen ligt.

Advaita Vedanta wordt doorgaans Indische Filosofie genoemd. Men noemt het ook in de klassieke litteratuur soms Jnana Yoga, maar mijn voorkeur gaat naar Advaita Vedanta (het helder leren zien). Advaita Vedanta komt tot stand in de dialoog tussen de verlichte – degene die gevonden heeft – en degene die zoekt. Ik heb het onvoorstelbare geluk gehad een meester te hebben gevonden (Wolter Keers) die op zijn beurt meesters als Ramana Maharshi, Shri Krishna Menon en Shri Nisargadatta heeft gehad.

Advaita Vedanta is een soort geestelijke Yoga. Het bewandelt de weg van het Non-dualisme, m.a.w. dat er enkel eenheid is. Dat niets op zichzelf kan bestaan.

Het is de diepe herkenning, de wezenlijke overtuiging, dat de hele schepping en ik zelf bestaan uit één, ondeelbaar bewustzijn, die we verlichting noemen.Het is de snelste weg naar “Verlichting” of datgene wat we uiteindelijk zijn, als we alles hebben ontstegen (lichaam, denken en voelen).

© 2010 Chetana Oudenaarde (Leupegem)  - België- 055/38.70.87- erik.dehoog@skynet.be